cclw8400 发表于 2021-3-19 01:54:49

《壬辰年远观马岭峡谷记》

《壬辰年远观马岭峡谷记》
《壬辰年远观马岭峡谷记》
壬辰之夏,六月既望,颓暮,心欲有所向,赴马岭之,至时,入慨而奇观也!
黄昏渐颓,同友人议而定之,赴兴义游乐,车驰疾风,似箭之弦发,树后奔逝。倏而闻水瀑声,如雷佩环。心时有异味之趣,隔窗而望,兴义马岭之仙境也。 碧崖相对,清狂尽致,悬桥卧其上,通天之瑶。两岸壁漄,飞瀑直流,水雾藤绕,击石壮阔,溅溅路人其闻也。浩浩乎如万马奔腾,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。
居桥上,右至开窗远视,山曲如丝,婉亭亭玉女舒床眠卧, 颜俊微思。崚山隐隐蛹动 ,其顶戴暮之阳。斜阳上,飞鸟欢语风香, 截阳自由畅。由彻思之,以诗词赋曰: 落叶芳菲戴晚晖,烟鸟双宿慢悠回。 记上, 遮光洒影,故美景迂也,山川相繆,郁乎苍苍,醉意蕴酿。
又俯目下,静影飘波,碧树妆青,野鸟乱鸣,烟追戏闹, 逆水滢荥,吻石不认溜亡 ,直水乱石飞珠。如笙歌遗响,余音袅袅,舞幽壑之逐浪,悦泫然之独妇。有则如涩女如纱, 有则如暴脾之男,时而皆怒,石 、树具之,顺服也。此意境壮,而世之奇伟,非常之观,常在于稀迹远。立身于此,有 野目身轻小,心阔纳乾坤 之佛如。 玩赏未十足,永不倦也。置余于天地间,渺沧海之一粟,又哀吾生之须臾,羡飞瀑之无穷。同苍树之引客,与坚石而长存。
夜初时,山之霓虹衬映,意水回旋溯洄之,路旁道侧,街灯群队后走,若桥黑明分,山之线也。 糊暗静崖,若桥悬显空冥,此则壮之景也。山川之景逸然,故有名而芳菲菲其弥章得客认。故得吾提词以赋上: 兴义马岭,千壁摇青, 两岸碧水急流,长桥中截细尾声。 所以兴怀,录其感述,故真理与生事随,断绳之细,冰薄之裂,亲身而体感明理之择。今当览者,亦将有感于斯文。
向海著
6月26日
滢荥:水回旋的样子。
清狂:痴情
瑶:古代神话中的天池。
弥章::更加明显,章通 彰
崚山:山高大的样子。
迂:曲折、绕远。
显:显现
溜亡:溜走
暴脾:脾气暴躁,多指易冲动的青年。
溯洄:逆流而上。
明理:真的理论。
舞幽壑之逐浪,悦泫然之独妇:使深深谷中的水起舞,让流泪的少女感到。
妇:古时对少女的称呼。
泫然:流泪的样子。
随机推荐: 优惠卷 最新优惠券 网上商城 9块邮 iqr淘宝网
相关的主题文章:
页: [1]
查看完整版本: 《壬辰年远观马岭峡谷记》